Skip to Content

Disclaimer

Obsah těchto webových stránek je určen výhradně k poskytování informací o společnosti Brink's Inc., jejích dceřiných společnostech a spřízněných společnostech ("Brink's") a službách, které nabízejí.

I přes maximální péči věnovanou zajištění přesnosti informací nemůže společnost Brink's zaručit úplnost a přesnost informací na těchto webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran, na které se na stránkách odkazuje. Informace na těchto webových stránkách mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění změněny.

Nic na těchto webových stránkách nelze považovat za nabídku, doporučení nebo výzvu k nákupu nebo prodeji akcií společnosti Brink's Inc.

Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem společnost Brink's neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody, ať už smluvní, z nedbalosti nebo vzniklé v důsledku jiného protiprávního jednání, související s (a) používáním informací, materiálů a/nebo služeb na těchto webových stránkách a/nebo v důsledku používání informací, materiálů a/nebo služeb z webových stránek, na které jsou na těchto webových stránkách odkazy, a (b) výkonem nebo nefunkčností samotných webových stránek.

Dodávky služeb a zboží od společnosti Brink's se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Brink's, které jsou k dispozici na vyžádání.

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti Brink's Inc. veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek, včetně ochranné známky, patentů, textu, designu a obrázků a zvuků, patří společnosti Brink's.

Obsah webových stránek nesmí být reprodukován, upravován a/nebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu společnosti Brink's, s výjimkou případů stanovených zákonem. Materiál dostupný na těchto stránkách můžete uložit do svého počítače nebo vytisknout pouze v případě, že je určen výhradně pro vaše nekomerční použití.

Fotografování a zveřejňování opancéřovaných vozidel, zaměstnanců, budov nebo jiného majetku společnosti Brink's je povoleno pouze po písemné dohodě se společností Brink's.

VÍCE INFORMACÍ

Prohlédněte si také naše prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o souborech cookie, nebo nás kontaktujte.