Skip to Content

Novinky o Brink's Česká republika

Zákaznický portál Brink’s

Společnost Brink's jako jednička českého trhu v oblasti komplexní správy hotovosti pracuje neustále na zvyšování kvality svých služeb, a to nejen v oblasti technického zabezpečení přeprav a zpracování hotovosti, ale také v oblasti IT technologií a služeb svým zákazníkům.

V průběhu letošního roku jsme spustili svůj vlastní Zákaznický portál, určený především zákazníkům z řad retailového sektoru. Portál umožní zákazníkovi najít na jednom místě vše, co potřebuje pro komplexní řešení svých každodenních činností ve vztahu k naší společnosti. 

V první fázi projektu byl spuštěn nástroj na správu účtu zákazníka, dále na jednorázovou objednávku přepravy nebo její zrušení, a konečně velmi ceněnou možnost objednávky spotřebního materiálu určeného k přepravě hotovosti. 

V další fázi, kterou aktuálně připravujeme, bude systém schopen přijímat objednávky na dotace hotovostí, generovat protokoly o zpracované hotovosti, přijímat požadavky na změny (např. v harmonogramech přeprav), ale také třeba i poskytnout informaci o historii objednávek, faktur a případných reklamacích. 

Společnost Brink’s si od projektu Zákaznického portálu slibuje zefektivnění a vyšší komfort služeb poskytovaných svým zákazníkům. 

Obnova vozového parku v Brink’s pokračuje

Jedním z pilířů naší společnosti jsou, hned za profesionálními a kvalitními zaměstnanci, také moderní a kvalitní technologie. Ty slouží k vyšší produktivitě a zároveň umožňují bezpečný a komfortní výkon pracovní činnosti pro naše zaměstnance. Současně tím přispívají ke snižování nákladů a poskytování vysoce kvalitních služeb pro naše klienty.

Pro přepravu hotovosti a cenin jsou bezesporu nepostradatelným technickým prostředkem vozidla. Tuto skutečnost vnímáme a snažíme se odpovědně přistupovat k obnově a údržbě vozového parku. K dnešnímu dni čítá flotila společnosti 271 vozidel. Z tohoto počtu je 155 vozidel pancéřových a dalších 41 vozů disponuje speciální bezpečnostní úpravou pro převoz hotovosti našich retailových zákazníků.

Společnost Brink’s zahájila v roce 2019 rozsáhlý projekt obnovy vozového parku. V jeho rámci dojde do konce roku 2023 k nákupu 74 speciálních pancéřových vozidel, 17 speciálních nepancéřových vozidel a také ke kompletní obnově flotily vozidel osobních. Tato klíčová investice pomůže posílit společnosti Brink’s roli lídra na českém trhu a zároveň zajistí spolehlivost prováděných přeprav a bezpečnost našich posádek a svěřených hodnot.

 

Novinky o lean managementu v Brink’s

Společnost Brink’s jako každá moderní firma přistupuje ke svým procesům zodpovědně. Mít efektivní procesy je v dnešním světě naprostá nutnost. Proto optimalizujeme interní postupy, hledáme inovativní řešení a systematicky motivujeme zaměstnance, abychom dosáhli nejlepších výsledků. K těmto účelům používáme nástroje štíhlé výroby nebo-li lean nástroje.

Zkušenost s vedením provozu pomocí lean nástrojů máme od roku 2020. Přestože se jedná o poměrně krátkou dobu, dosáhli jsme značných úspor, a to nejen v provozu, ale i v ostatních oblastech řízení a managementu.  Zvýšila se nám například produktivita při zpracování hotovosti od retailových zákazníků a bankovních ATM. Docílili jsme toho pomocí lepšího uspořádání pracovišť, eliminací zbytečných kroků operátorů, vizualizací výkonů a také, v neposlední řadě, snížením podílu tištěných dokumentů. 

Jedním z aktuálně chystaných projektů v oblasti lean managementu je CIT Control Tower. Chceme totiž, aby plánovací středisko mělo online přehled o všech důležitých ukazatelích týkajících se jednotlivých přeprav. Efektivitu plánování pravidelně vyhodnocujeme, tento nástroj nám však umožní sledovat všechny naplánované trasy jednotlivě a ve větším detailu. Jako vhodný základ tomu poslouží software CSL Operátor, který operační střediska využívají již řadu let.  Shromážděným datům bude dána uživatelsky příjemná vizuální podoba a generovaný výstup bude sloužit k dalšímu využití.

Elektrická vozidla míří do flotily Brink's

Společnost Brink's si je plně vědoma své společenské odpovědnosti a nutnosti zajištění udržitelnosti podnikání. Doprava jako taková se podílí na celosvětové spotřebě energií přibližně jednou čtvrtinou. Podobný podíl má také na produkci emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.  Přeprava hotovosti a cenin není v tomto žádnou výjimkou. Jedním z hlavních cílů pro následující období se tak stalo snížení negativního dopadu na životní prostředí a zejména snížení uhlíkové stopy. 

Proto společnost Brink's zahájila pilotní projekt elektrifikace flotily. Na počátku stálo vybudování dobíjecí infrastruktury na naší pražské pobočce. Od prosince loňského roku nasazujeme první plně elektrické vozidlo v historii společnosti, které projde testovacím provozem opět na pražské pobočce. Jedná se o osobní vozidlo Dacia Spring. To poslouží zejména našim servisním technikům ATM. Další rozšíření počtu elektrických vozidel plánujeme v průběhu let 2023 a 2024. V případě pozitivního výsledku jízdních zkoušek plánujeme také stavbu prvních plně elektrických vozidel, která budou sloužit pro přepravu hotovosti a cenin.