Skip to Content

Jsme světovou jedničkou v poskytování hotovostních služeb

Firemní kultura společnosti Brink's

Společně s maloobchodníky, bankami a partnery vyvíjí Brink’s platební řešení, ve kterých chytrým způsobem spojujeme veškeré znalosti o podnikání, platbách, technologiích a zabezpečení. V České republice působíme již více než 30 let a celosvětově více než 160 let.

Naši zaměstnanci zajišťují, aby podnikatelé zvládli všechny formy plateb jednoduše, bezpečně a efektivně. Brink’s také radí mezinárodním organizacím, které hledají optimalizaci procesů a efektivitu nákladů. Tímto způsobem Brink’s umožňuje organizacím outsourcovat veškeré platební služby u jednoho partnera. Mezi naše zákazníky patří finanční instituce, maloobchodníci, vládní agentury, mincovny, klenotnictví a další komerční provozy. Naše síť provozoven v 52 zemích slouží zákazníkům ve více než 100 zemích.

Brink’s Česká republika je součástí The Brink’s Company, kotované společnosti (NYSE:BCO). V České republice pracuje více než 730 zaměstnanců. Brink's má 7 provozních míst po celé zemi. Hlavní sídlo se nachází v Praze. Brink's Česká republika poskytuje služby svým zákazníkům na více než 12 500 místech po celé zemi každý týden.

Naše historie

Společnost Brink's byla založena v roce 1859. Za 160 let od našeho založení se mnohé změnilo. Co zůstalo, je naše vášeň. Cítíme zodpovědnost za splnění smysluplného úkolu: zajistit, aby lidé na celém světě mohli bezpečně využívat hotovost. Díky našim bohatým zkušenostem stále vyvíjíme s našimi partnery řešení pro bezpečné platby.

První akcie společnosti Brink's byly prodány v roce 1879 jako „Brink's Express Company“. Zjednodušený název Brink's začal být široce používán až od roku 1919, kdy byla v Clevelandu otevřena první pobočka Brink's mimo Chicago.

V roce 1927 se loga Brink's začala objevovat na, do té doby, neoznačených vozidlech a zařízeních v rámci nové strategie k odvrácení loupeží. „Peníze a cennosti, bezpečnost a expedice“ často obsahovalo starší logo štítu, což podtrhovalo rostoucí reputaci společnosti v oblasti zabezpečných přeprav.

A modern office corridor with a graphic timeline on the wall

Brink's v České republice

Společnost Brink’s Cash Solutions (CZ) a.s. jako jediná bezpečnostní agentura působí nepřetržitě na Českém trhu již od roku 1990, kdy byla pod názvem GROUP 4 SECURITAS a.s. zapsána jako jedna z prvních bezpečnostních agentur na území bývalého Československa. První poskytovanou službou byl od roku 1990 „guarding“ (hlídání, ostraha).

Roku 1991 je s prvními pancéřovými vozidly zahájena služba přepravy hotovosti. Mezi lety 1992-1998 se otevírají první Střediska zpracování hotovosti v Praze, Brně a Ostravě. Zároveň se již v těchto letech stává Společnost lídrem na trhu.

První změna názvu je spojována s rokem 2004, kdy se společnost prezentuje jako Group 4 Falck a.s.

V září 2006 se opětovně mění vlastnická struktura, čímž se oddělí jednotlivé oblasti podnikání a vznikají samostatné akciové společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. a G4S Security Services (CZ). a.s.

Není tomu tak dlouho a názvy společnosti se opět mění. Roku 2010 došlo ke sjednocení celosvětové korporátní identity skupiny G4S a nové názvy zní G4S Cash Solutions (CZ), a.s. a G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Těmito názvy se společnost prezentuje až do roku 2020. V tomto roce došlo k rozdělení společnosti na Brink’s Cash Solutions (CZ) a.s. a G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

V roce 2021 společnost vstupuje na český trh s chytrým řešením správy hotovosti Brink’s Complete, které umožňuje bezpečně spravovat hotovost, zrychlit cash flow a snížit pracovní kapitál zákazníka. Jedná se o moderní produkt v oblasti digitalizace cashového hospodářství.

Udržitelná správa a řízení společnosti

Společnost Brink's zkoumá způsoby jak začlenit odpovědné environmentální chování do každodenních činností, a zvýšit tak efektivitu a snížit množství odpadů a emisí. Konečným cílem je minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

Mezi naše hlavní projekty patří snižování uhlíkové stopy CO₂ při provozu bezpečnostních i servisních vozidel ve vlastní flotile, zavádění hybridních či elektrických vozidel do provozu, pilotní využití solárních panelů na speciálních bezpečnostních vozidlech pro svoz hotovosti a cenin, instalace LED svítidel na pobočkách a střediscích zpracování hotovosti, třídění odpadu a v neposlední řadě participace na enviromentálních a sociálních projektech.

Více informací k naší politice udržitelnosti naleznete níže.

Zpráva ESG Brink's Česká republika

Etický kodex

Naše společnost si klade za cíl dosahovat vynikajících výsledků nejen v oblasti obchodu, ale i v zachovávání vysokých etických standardů při naší práci. Etický kodex představuje pevný základ našeho podnikání a vyjadřuje náš závazek k integritě, transparentnosti a férovému jednání. Pomáhá nám při každodenních rozhodnutích a zároveň utváří naši firemní kulturu, která je založena na vzájemném respektu, důvěře a dlouhodobých vztazích.

Věříme, že jen prostřednictvím čestného jednání můžeme dosahovat trvalého úspěchu a budovat pevný vztah s našimi zákazníky. Závazek k etice nás motivuje k neustálému zlepšování a k přizpůsobování se měnícím se podmínkám, aniž bychom zapomínali na naše základní hodnoty. Sledovat etické normy znamená být lepšími partnery, zaměstnavateli a členy komunity, což v konečném důsledku přináší prospěch nám všem.

Více informací o Etickém kodexu společnosti Brink's naleznete níže.

Etický Kodex Společnosti Brink’s